Draje ananas

Ananas içlikli ağ qlazurlu draje

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
3 kq qofroqutuda - 6 ay