OZAN espresso

Südlü qənnadı qlazurlu, karamel içlikli, pomadalı konfet

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
3 kq qofroqutuda - 6 ay