Love Me- küncüt

Südlü qənnadı qlazurlu, qovrulmuş küncütlü
pomadalı konfet

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
3 kq qofroqutuda - 6 ay