Tokay südlü

 

Südlü yumşaq karamel

 

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
5 kq qofroqutuda - 6 ay