Moloçnaya karameli

Süd içlikli zərif karamel

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
5 kq qofroqutuda - 6 ay