Morra günəbaxan

Tünd qlazurla örtülmüş
кaramel içlikli və günəbaxan tumlu konfet

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
2 kq qofroqutuda - 6 ay