Velvet mornings hədiyyəlik qutu

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
336 q qofroqutuda 6 6 ay