grando italiano

Qutuda çəkisi Qutuda sayı, ədəd Saxlama müddəti
3 kq qofroqutuda - 6 ay