Femida fındıq 174

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
1,04 kq qofroqutuda 6 6 ay