Charlotte hədiyyəlik qutu

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
287 q qofroqutuda 6 6 ay