Assortis 510 gram sarı

 Jele və karamel içlikli pomadalı şokoladlardan tərtib olunmuş assorti kolleksiyası

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
510 q 6 6 ay