Assortis 340 qram

 
Jele və karamel içlikli pomadalı

şokoladlardan tərtib olunmuş assorti kolleksiyası

 

Qutuda çəkisiQutuda sayı, ədədSaxlama müddəti
340 qram 8 6 ay