Preloader

Assortis bənövşəyi

Jele və karamel içlikli pomadalı şokoladlardan
tərtib olunmuş assorti kolleksiyası

SKU: GB-023 Category:

Additional information

Netto çəkisi

340 g

Saxlama müddəti

6 ay