EN-İSTEHSALAT PROSESİ

Şokolad iki xarakterik keyfiyyəti özündə birləşdirir - qoxu və faktura. Özünəməxsus kakao qoxusu və ətrini müəyyən edən faktorlar kakaonun yetişdirildiyi mühitdən asılı olur və  ve emaldan başlayaraq son məhsul olan şokoladın hazırlanmasına qədər davam edir. Yaxşı şokolad otaq temprturunda (18-23 dərəcə) stabil olmalı və əriməməlidir. Ağızda əriyən şokolad özündən sonra metal tamı və xırda dənəciklər qoymamalı, yağlı təbəqə yaratmamalıdır. Şokoladın keyfiyyətini müəyyənləşdirən əsas amil onun tərkibində olan şokolad yağının miqdarıdır. Hazır məhsulda şokolad yağının miqdarı nə qədər çox olarsa, şokolad bir o qədər keyfiyyətli olar. Şokolad yağı 27 dərəcə tempraturda əriməyə başlayır, bu da şokoladın yüksək tempratura davamlı olmamasını xarakterizə edir.