Preloader
Title Image

Bizimlə əlaqə

Şirkətlə əlaqədar istənilən sorğu və təkliflərinizi qəbul etməyə hazırıq.

Şirin MMC

Şirkətlə əlaqədar istənilən sorğu və təkliflərinizi qəbul etməyə hazırıq.

Qənnadı fabriki
Ünvan: Bəşir Bünyatov küç.17A,

Tel: (+994 12) 425 31 02/ daxili 115
Mob.: (+994 55) 455 90 07
E-Poçt: shirin@shirin.az